Sposób postępowania w przypadku napotkania dzikich zwierząt, których naturalnym środowiskiem życia jest miasto

2018-06-29 12:57 Poradniki

INFORMACJA DOT. SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAPOTKANIA DZIKICH ZWIERZĄT, ŻYJĄCYCH W NATURALNYM ŚRODOWISKU MIASTA.

Sposób postępowania w przypadku napotkania piskląt i osobników dorosłych różnego rodzaju ptaków oraz innych drobnych dzikich zwierząt przebywających na co dzień w przestrzeni miejskiej: 

1. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE USUNIĘCIE ZWIERZĘCIA Z NATURALNEGO ŚRODOWISKA MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH – GDY ZNAJDUJE SIĘ ONO W OKOLICZNOŚCIACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU LUB STWARZA ZAGROŻENIE DLA LUDZI LUB INNYCH ZWIERZĄT.

2. CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ODŁOWU DZIKICH ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH W NATURALNYM ŚRODOWISKU MIASTA SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU, GDY WYMAGAJĄ ONE POMOCY WETERYNARYJNEJ. FAKTYCZNEJ POMOCY CZŁOWIEKA WYMAGAJĄ JEDYNIE PTAKI (i inne zwierzęta) Z WYRAŹNYMI OBJAWAMI ZRANIENIA LUB CHOROBY (NP. BARDZO ZŁY STAN UPIERZENIA, BRAK REAKCJI NA ZBLIŻANIE SIĘ CZŁOWIEKA, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM).


3. W PRZYPADKU NAPOTKANIA JAKIEGOKOLWIEK PTAKA (PISKLĘCIA BĄDŹ DOROSŁEGO OSOBNIKA) PRZY RUCHLIWEJ DRODZE LUB W INNYM MIEJSCU DLA NIEGO NIEBEZPIECZNYM, NALEŻY PRZENIEŚĆ GO NA TRAWNIK LUB POSADZIĆ NA NAJBLIŻSZYM DRZEWIE LUB KRZAKU, SKĄD NA PEWNO BĘDZIE W STANIE PRZYWOŁAĆ INNE OSOBNIKI. W PRZECIWIEŃSTWIE DO SSAKÓW PTAKI MAJĄ BARDZO SŁABY WĘCH I NIE MA OBAWY, ŻE DOROSŁE OSOBNIKI WYCZUJĄ NA PISKLĘCIU ZAPACH CZŁOWIEKA I PRZESTANĄ SIĘ NIM ZAJMOWAĆ.

4. W PRZYPADKU, GDY ZWIERZĘ NIE JEST RANNE, JEDNAK Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW JEGO STAN BUDZI NASZE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY OBSERWOWAĆ JE W MIEJSCU ICH PRZEBYWANIA PRZEZ OKRES 24 GODZIN I DOPIERO PO UPŁYWIE TEGO CZASU POINFORMOWAĆ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.
NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE ZABIERANIE ZWIERZĄT ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY STANOWI WYKROCZENIE OKREŚLONE W ART. 131 PKT.14 UST. O OCHRONIE PRZYRODY.

5. ZWIERZETA NALEŻĄCE DO GATUNKÓW KRAJOWYCH (NP. WSZELKIE PTAKI, ZAJĄCE, JEŻE, NIETOPERZE, ŻÓŁWIE ZWYCZAJNE, ŻMIJE, JASZCZURKI, ZASKROŃCE, SALAMANDRY, TRASZKI, ITP.), POWINNY POZOSTAĆ W ŚRODOWISKU NATURALNYM (CHYBA, ŻE SĄ RANNE ALBO ZNAJDUJA SIĘ W WARUNKACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZAGRAŻAJĄ CZŁOWIEKOWI).

6. NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE ZWIERZĘTA USUNIĘTE BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY Z NATURALNEGO ŚRODOWISKA I ZABRANE DO DOMU LUB PRZEKAZANE DO OŚRODKA REHABILITACYJNEGO MAJĄ W PRZYSZŁOŚCI MNIEJSZE SZANSE NA NORMALNE FUNKCJONOWANIE. 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.