Uroczyste Zakończenie XIII edycji programu " Bezpieczne życie"

2018-06-27 09:55:00 Programy Profilaktyczne

Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Uroczyste zakończenie XIII edycji programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”, w Skansenie na dużej łące w formie pikniku, który został wprowadzony ZPM Nr 158.2017 z dnia 13 września 2017 roku .Program adresowany jest do uczniów klas II chorzowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. W programie uczestniczy 16 szkół podstawowych   w liczbie około 550 uczniów. Program realizowany jest przez trzynaście lat z dużym powodzeniem przy współudziale Służb mundurowych tj. Straży Pożarnej, która zaprezentowała pokaz uwalniania osób z uwięzionego samochodu dostarczonego prze firmę OLMET, zawody małego strażaka, jak również pojawił się Żarek maskotka programu. Chorzowskiej Policji, która zaprezentowała pokaz jazdy konnej. Straży Miejskiej, która uczestniczy w programie poprzez prelekcje w szkołach. W prelekcjach tych, również uczestniczą przedstawiciele straży pożarnej i chorzowskiej policji. W tym dniu dzieci miały, również atrakcje w postaci autorskiego przedstawienia teatralnego, firmy Gabi Art ,które zostało zaprezentowane pod nazwą „Jak Kicia i Rufiego mądrości uczyła” i napisane w związku z realizowanym programem. Było, także stoisko animacyjne, w którym były gry i zabawy. Scenę i nagłośnienie na, której prezentowały się dzieci ze szkół podstawowych Nr 5,12,13,15,24,34 prezentując piosenki, krótkie przedstawienia i tańce  udostępnił nam Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Wszystkie dzieci uczestniczące w programie otrzymały upominki od Urzędu Miasta Chorzów  w postaci żółtych koszulek i różnych gadżetów odblaskowych. Dzieci trzymały także upominki od Komendy Wojewódzkiej PSP, która od lat trzynastu wpiera nas wytrwale w realizację w/w programu.

W tym dniu odbył się, również konkurs wiedzowy, w którym przedstawiciele z poszczególnych szkół zaprezentowały swoja wiedzę z realizowanego programu. Wszystkie otrzymały upominki  w postaci maskotki Żarka podziękowanie z zdobytą wiedzę. Zostały tam, również rozdane nagrody za przeprowadzony konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczny Drugoklasista”. Pierwsze miejsce zostało przyznane uczniowi Szkoły Podstawowej Nr 37, II uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 13, III miejsce powędrowało do ucznia szkoły Podstawowej Nr 5. Zostały również przyznane cztery wyróżnienia dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 15, i uczennic szkół Podstawowych Nr 34,28,12.
Na koniec wspaniałej zabawy dzieci zostały poczęstowane prawdziwą żołnierską grochówką prosto z kuchni polowej przygotowaną przez Firmę CARMEN z Chorzowa.
Nad całością przebiegu imprezy czuwał Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów, koordynator Programu „Bezpieczne życie”.