Program profilaktyczny „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję- młody kibic” - założenia

2018-03-01 19:03 Programy Profilaktyczne

Informacje o programie:

1. Charakterystyka programu:
Zapewnienie bezpieczeństwa miasta jest priorytetowym działaniem naszych władz .Problem bezpieczeństwa przekłada się bowiem na jakość życia jego mieszkańców. Szczególne ważnym zadaniem miasta jest zadbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców podczas imprez sportowych,  a w szczególności podczas meczów piłki nożnej. Współzawodnictwo podczas rozgrywek sportowych łączy się nie tylko z rywalizacją zawodników w dążeniu do zwycięstwa ale też konkurowaniem kibiców poszczególnych drużyn. Rywalizacja ta z jednej strony może przybierać formę „zdrowego” dopingu, który zdecydowanie wpływa pozytywnie na osiągane wyniki oraz przynosi radość z uczestniczenia w widowisku sportowym, a z drugiej strony przeradza się często w walkę stronników  rywalizujących drużyn, których przejawem są zachowania agresywne oraz używanie siły. Sytuacje takie przeradzają się w akty wandalizmu i przestępstwa popełniane przez pseudokibiców i chuliganów, w obliczu których konieczna jest ingerencja przedstawicieli porządku publicznego. W takich sytuacjach trudno odnosić się do idei współzawodnictwa sportowego, a zasady fair play nie obowiązują. Ważnym zatem staje się zapobieganie takim sytuacjom lub przynajmniej ograniczanie ich liczby, szczególnie poprzez oddziaływanie na najmłodszą grupę społeczeństwa – uczniów szkół gimnazjalnych. Młodzież w wieku gimnazjalnym, to grupa licznie reprezentująca tzw. pseudokibiców lub „kiboli” stadionowych. Dlatego też całość działań projektu nakierowana jest na tę grupę młodzieży. Profilaktyka w duchu fair play kierowana zwłaszcza do najmłodszych umożliwia kształtowania i wzmacnianie postaw bezpiecznego i kulturalnego kibicowania. Z tego względu bardzo istotna staje się konieczność planowania takich rozwiązań, które mogą wpłynąć na zapobieganie, a przynajmniej ograniczanie rozmiaru tych zjawisk. Istotnym elementem jest nie tyle wyciąganie konsekwencji w stosunku do dzieci i młodzieży podejmującej zachowania społecznie niepożądane, lecz działania mające na celu zapobieganie ich wystąpieniu.
Pożądane efekty chcemy uzyskać poprzez edukację, ale też popularyzacje sportu, zasad fair play, oraz kulturalnego dopingowania.

W projekcie zaplanowano działania oparte na ważnych dwóch strategiach profilaktycznych:
• strategii edukacyjnej, która ma na celu przekazywanie pozytywnych wartości tzw. pro-społecznych (tutaj ważnym elementem stanie się propagowanie idei fair play oraz uczeniu kluczowych umiejętności psychologicznych i społecznych umożliwiających radzenie sobie z trudnymi emocjami, a także radzenie sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z innymi ludźmi).
Cel ten mamy zamiar zrealizować poprzez edukację nauczycieli, wychowawców i rodziców jako „przekaźników” wiedzy i umiejętności uczniom klas VII chorzowskich szkół podstawowych.

• strategii działań alternatywnych – polegającej na stworzeniu uczniom możliwości do angażowania się w konstruktywne działania, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania, zaspokoić potrzebę bycia w grupie – ale skupionej wokół społecznie akceptowalnych celów, czy zaspokoić potrzebę sukcesu- w tym wypadku będą to cykliczne rozgrywki drużyn gimnazjalnych w piłce nożnej, udział w licznych konkursach i projektach plastycznych.
Chcemy by zaplanowane działania opisanych strategii zapobiegało u młodych ludzi zachowaniom chuligańskim. Miasto Chorzów posiada drużynę piłkarską „Ruch Chorzów”, która istnieje w świadomości nie tylko chorzowian. 
Jej kibicująca drużyna, jest również znana ale często niestety z chuligańskich zachowań. Każdy nowy sezon piłkarski związany jest z podwyższeniem niepokoju w społeczności lokalnej i wzrostem poczucia zagrożenia i lęku. Zdarza się, że pseudokibice tuż po meczu dominują życie mieszkańców Chorzowa poprzez m.in. wkraczanie na teren przestrzeni publicznej – ulic, przystanków tramwajowych, autobusowych, peronów PKP.
Możliwość kontynuowania projektu „Młody kibic”, jest szansą na zmianę zachowań przyszłych kibiców, inicjatywą mającą przeciwdziałać chuligaństwu na stadionach. Poprzez zrealizowanie projektu edukacyjnego, mającego na celu uświadomienie młodym uczniom szkół gimnazjalnych, czym jest i jaką role pełni bezpieczeństwo podczas masowych imprez sportowych, propagowanie idei fair play pokazanie im innych możliwości i sposobów ekspresji sportowych emocji, chcemy aby kibicowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych było pozytywnym przeżyciem i przynosiło wiele radości.
Dotychczasowe doświadczenia z realizacji działań poprzedniej edycji projektu jednoznacznie wskazują na potrzebę edukacji w tym zakresie zarówno uczniów jak i nauczycieli, wychowawców i rodziców. Rekomendacje instytucji i organizacji lokalnych, które uczestniczyły w pierwszej edycji projektu wskazują na dalszą potrzebę jego realizacji. Umożliwienie kontynuacji projektu, jego powtarzalność i cykliczność działań – wpisanie ich w dobre praktyki edukacyjne miasta, da możliwość zwiększenia jego rezultatów.
Nadal ważnym elementem przedsięwzięć projektu będzie współpraca lokalnych partnerów m.in. zaangażowanie szkół (nauczycieli, wychowawców, rodziców), przedstawicieli instytucji takich jak Chorzowska Policja, Chorzowska Straż Miejska, Chorzowska Straż Pożarna, Klub Sportowy Ruch Chorzów S.A w tym piłkarze i kibice, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sporu w Chorzowie.

2. Cele projektu:
1) przeciwdziałanie agresji w sporcie, na stadionach i w szkole;
2) kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania wobec innych kultur, religii i rasy;
3) nauka kulturalnego dopingu w sporcie z szacunkiem dla drugiej drużyny;
4) edukacja prawna młodzieży, ich rodziców i opiekunów nt. właściwego zachowania się na stadionach poprzez uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych  z naruszeniem ładu na terenie obiektów sportowych i poza nimi;
5) popularyzacja sposobów spędzania wolnego czasu na terenie miasta, w tym szczególnie zajęć sportowych.

Zespół realizujący projekt:
1) Urząd Miasta Chorzów: Wydział Zarządzania Kryzysowego o i Ochrony Ludności - koordynator ” z ramienia miasta projektu programu „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic;
2) Instytucje współrealizujące projekt „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”:

a. Komenda Miejska Policji w Chorzowie - proponowana tematyka:
- prelekcje nt. odpowiedzialności karnoprawnej wynikającej z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w tym odpowiedzialność osób małoletnich;
- prelekcje połączone z prezentacją multimedialną nt. bezpieczeństwa imprez sportowych – ocena i analiza zachowań uczestników w czasie trwania imprez sportowych;
- opracowanie ulotki informacyjnej dotyczącej przepisów karnych wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
- udział i organizacja pikniku edukacyjno – sportowego mającego na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Policji podczas zabezpieczenia imprez masowych.

b. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - proponowana tematyka:
- prelekcje z młodzieżą nt. zasad zachowania podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń podczas imprez masowych;
- prelekcje z młodzieżą nt. zasad bezpiecznej ewakuacji;
- organizacja pokazu obsługi sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) podczas zwalczania pożarów.

c. Straż Miejska w Chorzowie - proponowana tematyka:
- prelekcje z młodzieżą nt.: odpowiedzialności prawnej nieletnich, właściwych postaw kibica;
- organizacja rodzinnego turnieju, propagującego sport i bezpieczne zabawy i jednocześnie uczącego idei kibicowania wspólnie z rodzicami.

d. Ruch Chorzów S.A. (w tym klub kibica) - proponowana tematyka:
- aktywne uczestnictwo grup młodzieży w imprezach masowych (mecze piłki nożnej) organizowanych przez Ruch Chorzów S.A. na stadionie miejskim przy ul. Cichej 6 w Chorzowie (udostępnienie miejsc na sektorze rodzinnym, w celu propagowania właściwych postaw kibicowania). Zaangażowanie kibiców z grupy „ULTRAS NIEBIESCY” w naukę prowadzenia aktywnego i kulturalnego dopingu;
- stworzenie filmu edukacyjnego promującego zasady prawidłowego kibicowania;
- wizyty w chorzowskich szkołach gimnazjalnych przedstawicieli Klubu oraz zawodników I drużyny. Głównym celem spotkań będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas imprez masowych realizowanych w ramach zawodów sportowych poprzez promocję zasad pozytywnego kibicowania wśród uczniów a także zwiększenie wiedzy na temat organizowania imprez sportowych. W czasie spotkań uczniowie:


 - poznają zasady prawidłowego kibicowania (projekcja filmu edukacyjnego promującego zasady prawidłowego kibicowania );
 - poznają osoby będące autorytetami w świecie sportowym, które swoim zachowaniem dają przykład zdrowego, kulturalnego i wolnego od uzależnień postępowania;
 - zapoznają się z konsekwencjami prawnymi związanymi z naruszeniem ładu i porządku publicznego na terenie imprez masowych;
 - zapoznają się z historią drużyny piłkarskiej Ruchu Chorzów
 - zapoznają się z historią Stadionu Miejskiego i imprez sportowych organizowanych na tym obiekcie;
 - będą potrafili stworzyć na każdej imprezie o charakterze sportowym, bezpieczny i kulturalny doping dla zawodników biorących udział w rywalizacji.


- wszystkie odwiedzone chorzowskie szkoły podstawowe zostaną zaproszone na stadion miejski w Chorzowie przy ulicy Cichej 6 do wzięcia udziału w finale podsumowującym przeprowadzoną akcję, gdzie zagrają reprezentacje szkół dopingowane przez uczniów. Doping zostanie poddany ocenie przez przeprowadzenie konkursu na wykonanie flagi, która zostanie zaprezentowana przez uczniów poszczególnych szkół w czasie finału na sektorach stadionu miejskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie;
- zorganizowanie dnia otwartego Klubu Ruchu Chorzów dla dzieci chorzowskich szkół gimnazjalnych, w czasie którego uczniowie będą mogli zapoznać się z infrastrukturą obiektu, odwiedzić stanowisko dowodzenia i monitoringu aby przekonać się, że w czasie trwania imprezy masowej nikt nie pozostaje anonimowy, a w razie naruszenia regulaminu lub porządku publicznego może zostać zidentyfikowany. Ponadto dział marketingu przygotuje dla wszystkich uczestników konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.