Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu


Zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów i pieszych od rejonu budynku przy ul. Prusa 12 do skrzyżowania z ul. Orkana od dnia 2018-01-23 do dnia 2018-03-31
Zamknięcie jezdni dla ruchu pojazdów. W ciągu ul. Podmiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Staszica i Odrodzenia wprowadzono tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów w dniach od 2018-03-05 do 2018-04-12
Ograniczenie ruchu pojazdów w ciągu ul. Rynek w rejonie budynków nr 1, 3, 4. Ruch jednokierunkowy ciągu ww. odcinka ulicy. Zamknięcie dla ruchu pojazdów i pieszych Parkingu pod estakadą nr 1 od dnia 2017-12 do 2018-06-30
Zamknięcie terenu parkingu dla ruchu pojazdów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 od 2018-03-12 do 2018-09-30
Ul. Moniuszki - utrudnienia w ruchu
W dniach 17-18.05.2018 r. w ciągu ulicy Francuskiej w Chorzowie prowadzone będą prace związane z usuwaniem awarii sieci kanalizacji.
Utrudnienia drogowe na ul. Staszica i Odrodzenia 04.06-21.06.2018
Utrudnienia w obrębie skrzyżowania ulic Szczęśliwej i Jasnej
W dniu 24.05.2018 r. o godz. 7 - w związku z imprezą plenerową organizowaną przez Chorzowskie Centrum Kultury pod nazwą „Ogrody Szekspirowskie” zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica H. Sienkiewicza na odcinku pomiędzy ulicami Wolności i Kazimierza Wielkiego.
W związku z modernizacją kanalizacji i wodociągu wyłączono z użytku miejsca postojowe i zamknięto dla ruchu pieszych wybrane fragmenty chodników. Planowana data zakończenia prac: 15.04.2018r.
Zamknięcie fragmentu ul. J. Kasprowicza w dniach 11.06.br. - 13.06.br. , w związku z budową przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
Zamknięcie wylotu ulicy Orkana do ulicy Odrodzenia w dniach 12.06.br. - 18.06.br. , w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji kanalizacji w ciągu ulicy Odrodzenia.